Polyester Resin 8022 - Polynt CCP

Xuất xứ: POLYNT, MALAYSIA

Quy cách: 220kg/phuy xanh

  • Là mặt hàng thông dụng của Polynt, Malaysia.
  • Keo đắp đa dụng có thời gian đóng rắn trung bình, có thể sử dụng gia công bằng tay (Hand lay-up) hay dùng súng phun (gun spray-up).

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp